brank ايران خودرو هيونداي قیمت خودرو

brank: ايران خودرو هيونداي قیمت خودرو بازار هرمزگان سایپا ایران خودرو

گت بلاگز اخبار اجتماعی پرداخت ۵۲۰۰ میلیارد تومان از بدهی‌های گذشته شهرداری

نماینده پایتخت کشور عزیزمان ایران از پرداخت ۵۲۰۰ میلیارد تومان از بدهی‌های دوران گذشته شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران خبر داد. 

پرداخت ۵۲۰۰ میلیارد تومان از بدهی‌های گذشته شهرداری

پرداخت ۵۲۰۰ میلیارد تومان از بدهی های گذشته شهرداری

عبارات مهم : ایران

نماینده پایتخت کشور عزیزمان ایران از پرداخت ۵۲۰۰ میلیارد تومان از بدهی های دوران گذشته شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران خبر داد.

به گزارش ایسنا، محمود صادقی در توئیتی به توضیحاتی راجع به نشست روز گذشته نمایندگان پایتخت کشور عزیزمان ایران و اعضای شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران پرداخت.

پرداخت ۵۲۰۰ میلیارد تومان از بدهی‌های گذشته شهرداری

وی در این توئیت نوشت:

«سرپرست شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران در جلسه نمایندگان مجلس و اعضای شورای شهر گفت: شهرداری را با بدهی فراوان و هزینه ماهانه ۴۷۰ میلیارد تحویل گرفتیم. با شناسایی مجاری نشتی پول ضمن پرداخت حقوق و مزایای معوق، ۴۰۰ میلیارد بیمه و مالیات معوق و ۵۲۰۰ میلیارد تومان از بدهی های گذشته را پرداخت کردیم.»

نماینده پایتخت کشور عزیزمان ایران از پرداخت ۵۲۰۰ میلیارد تومان از بدهی‌های دوران گذشته شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران خبر داد. 

بعدازظهر روز گذشته مجمع ۵۱ نفره از نمایندگان پایتخت و اعضای شورای شهر، نخستین نشست یکسان در سال تازه را جهت بررسی پرسشها مربوط به پایتخت کشور عزیزمان ایران و استعفای نجفی برگزار کردند.

واژه های کلیدی: ایران | شهرداری | روز گذشته | شورای شهر | نمایندگان مجلس | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs